บริษัท ซิริอุส อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยีส์ ได้รับการก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นปี 2016 เพื่อจัดหาและให้บริการเสริมโซลูชั่นด้านไอที เรามีสำนักงานอยู่ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพ (ประเทศไทย) อิสตันบูล (ประเทศตุรกี) และ พนมเปญ (ประเทศกัมพูชา) ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมกับความสำคัญของสินค้าและบริการ ซิริอุส อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยีส์ยังคงตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

ภารกิจของเรา

เพื่อจัดหาและให้บริการโซลูชั่นด้านไอทีที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการลูกค้าของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

เพื่อเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านไอทีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศตุรกี ในการจัดหาและการให้บริการโซลูชั่นด้านไอทีด้วยนวัตกรรมที่ก้าวล้ำทันสมัย

ค่านิยมของเรา

มีคุณค่าทางจริยธรรมควบคู่มไปกับทุกด้านของธุรกิจของเรา

ความเป็นส่วนตัวมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเรา

ความก้าวล้ำทันสมัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จ

ความหลงใหลทางด้านไอที

 

พาร์ทเนอร์ของเรา