Birçok şirket için, çok faktörlü kimlik doğrulama artık şarttır. Bilgi işlem teknolojilerinde yapılan ilerlemeler, çoğu günlük şifreyi kolaylıkla kırmayı mümkün kılmaktadır. Bunu önlemek amacıyla, ağ kaynaklarını korumak için ikinci bir güvenlik katmanı eklemek zorunlu hale geldi.

 

Kimllik Doğrulama Unsuru

Kimlik doğrulama faktörü, kimlik onaylama amacıyla kullanılan bir kimlik bilgisi türüdür. Üç temel kimlik doğrulama faktörü vardır:

 

Bilgi Faktörü – kullanıcının bildiği bir şeyi ifade eder (şifre) 

Sahip Olma Faktörü – kullanıcıya ait bir şeyi ifade eder (donanım / yazılım imgesi) 

Kalıtım Faktörü – kullanıcıda kalıtımsal bulunan bir şeyi ifade eder (parmak izi, DNA, retina / iris, ses)  is (fingerprint, DNA, retina / iris, voice)

Çok faktörlü kimlik doğrulama planlarına kalıtım faktörünü ekleme mümkün olmasına rağmen, maliyet ve kullanım kolaylığı nedeniyle çok faktörlü kimlik doğrulama amaçları için genellikle bilgi ve varlık faktörleri kullanılır.

 

Çok faktörlü kimlik doğrulama, bir şirketin belirli bir simgeyi (yazılım veya donanım) bir kullanıcıyla ilişkilendirmesini ve kimlik doğrulayıcısı olmayan kullanıcıların oturum açmalarını engeller. Çok faktörlü kimlik doğrulama sayesinde, bir kullanıcının şifresi sızdırılmış veya çözülmüş dahi olsa, fail, kullanıcı kimlik doğrulayıcısı olmadan ağa giriş yapamayacaktır.

 

Kimlik doğrulayıcı, donanım aygıtı veya akıllı telefona yüklenmiş bir yazılım olabilir. Donanım doğrulayıcıları iki türde olabilir; Birincisi, belirli bir algoritmanın, kullanıcıya elle yazması gereken bir dizi sembol oluşturduğu çevrimdışı (bağlantısız) türde aygıtlardır. İkincisi, bu aygıtları bilgisayara bağlanacak şekilde yapılandırılabilen ve bağlandıktan sonra kullanıcının oturum açma işlemine otomatik olarak izin veren ve ilgili sinyali gönderen türde çevrimiçi aygıtlar olabilir.

 

Sanal Özel Ağ (Virtual Private Network - VPN), Outlook Web Erişim (Outlook Web Access - OWA), Uzak Masaüstü Protokolü (Remote Desktop Protocol - RDP) ve benzeri gibi RADIUS kimlik doğrulamasını destekleyen tüm sanal kimlik doğrulama sistemlerine erişimi sağlamak için çok faktörlü kimlik doğrulama uygulaması yapılabilir.

Alandaki Ortaklarımız