Şirket, yaşayan ve değişim içinde olan bir varlıktır. Şirket değiştikçe BT altyapısı da değişir. Bununla birlikte, bazı sistemler kısmi, bazıları ise tamamen atıl veya kullanışsız hale gelerek profesyonel destek ve bakıma ihtiyaç duyar.

 

BT personelinin nitelikleri ve uzmanlığı BT altyapısının sürekliliğini, güvenliğini ve sağlamlığını sağlama konusunda çok önemli olmasına karşın, şirketlerin BT sistemlerini deneyimli bir üçüncü kişiye de periyodik olarak inceletmesi gerekir.

 

En az finansal denetim kadar BT denetimi de derinlemesine incelenmeli ve uzmanlar tarafından periyodik olarak bakımı ve takibi yapılmalıdır. Bu noktada şirketimiz, uzun yıllar tecrübe ettiği birikimi, müşterilerine fayda olarak geri kazandırmayı amaç edinmiştir.

Sürecin işleyişi aşağıdadır:

Ağ Topolojisi

Ağ Topolojisi, bilgi teknolojileri altyapısının genel bir taslağıdır. Ağ Topolojisi, ağınızdaki tehdit veya eksiklik ya da ilerleyen zamanlarda sizi zarara uğratabilecek aksamaların önüne geçmek için yapılan bir ağ analizidir. Analiz sonrası eğer gerekiyorsa en uygun çözümleri detaylı olarak firmanıza sunarak gerekli çalışmaları yapmaktayız.

Yedekleme

Yedekleme stratejinizi detaylı olarak inceledikten sonra bulgularımıza bağlı olarak, kritik noktaları ve yapılabilecek muhtemel iyileştirmeleri sizlere bildirir ve uygulama aşamasına geçeriz.

Felaket Yönetimi ve Süreklilik

"Herhangi bir felaket durumunda şirkete ne olacak?"

Felaketler durumunda operasyonel sürekliliğin olması zorunludur, aksi takdirde şirket itibar ve gelir kaybına uğrayacaktır. DR / Disaster Recovery planınızı analiz ederek, gereken iyileştirmeleri yapmaktayız.

BT Süreç Yönetimi

BT Süreç yönetimi, BT altyapınızda meydana gelecek herhangi bir problem akabinde gündeme gelecektir. Tüm BT altyapınızı, sorunun meydana geldiği başlangıç noktasına varana kadar analiz ve kategorize eder en verimli şekilde çözümü tarafınıza sunarız.

Varlık Yönetimi

Varlık yönetimi, şirketiniz dahilinde endpointler, sunucular, ağ cihazları, güvenlik duvarları ve bu gibi birçok donanım ve yazılımı içermektedir. Yazılım ve donanımlarınız kontrol edildikten sonra hangilerinin verimli kullanılıp hangilerinin revizeye ihtiyacı olduğunu size bildiriyor ve gerekli aksiyonları alıyoruz.

Lisans Yönetimi

Doğru bir lisans yönetimi için, firmanız lisanslarını daha verimli şekilde kullanmalıdır. Sizin için hazırlayacağımız raporlar sonucu eğer gerekiyor ise firmanızın ihtiyaçları dahilinde lisanslama sağlanır.

Güvenlik Değerlendirmesi

Güvenlik ve güvenlik açıklarının değerlendirmesi esnasında penetrasyon testinin amacı ağınızda bilindik bir hata nedeniyle problem yaşanıp yaşanmadığından emin olmaktır.

Ayrıca güvenlik duvarında yapılandırılmış olan kurallar ve politikalar, VLAN erişim listeleri, port güvenliği, server ve diğer hassas ağ ekipmanları için Anti virüsler gibi bazı çözümleri içinde barındırmaktadır.

En iyi uygulamalar analizi

Best practices analysis is an optional audit made by our experts. It includes a detailed check-up and list of best practices for Microsoft technologies such as Active Directory, SQL, Exchange, SharePoint, Skype for Business, as well as other software and hardware configuration such as RAID settings, VMware, Anti-Virus policies and practices, IP PBX Systems, Firewall and other network devices.

Compliance Management

As the organization changes, so does the personnel. Unless maintained and documented accurately in a standardized way, the infrastructure will become very complex very fast. Compliance with industry standarts such as ISO 27001 ensure that personnel changes or IT Infrastructure changes will not affect your business, as everything will be documented in a timely manner and in a proper format. Compliance with industry standarts will also assists the company with having strategies for most challenges the administrators face, and will serve as general guidelines as to how to deal with them.